خانه |درباره |تماس با ما |پرسشهای متداول
فهرست فرم ها و قالب های آماده برای نصب در ساختمان ها

در این قسمت برخی از اعلانات و فرمهایی که معمولا در ساختمان ها برای اطلاع رسانی , برگزاری جلسات و... استفاده میشود جهت دانلود و چاپ قراداده میشود

این فرم شامل نکاتی است که معمولا در برد ساختمان نصب میشود و حاوی نکاتی است جهت بهینه کردن محیط زندگی در آپارتمان و رعایت حقوق همسایگی و به نوعی اطلاع رسانی و فرهنگ سازی
نکات مهم در استفاده صحیح از آسانسور به منظور بالابردن ضریب امنیت و نگهداری بهتر از آسانسور به عنوان یکی از تاسیسات مهم آپارتمان
برای اعلام جلسه به ساکنان ساختمان و نصب در برد ساختمان می توانید از این الگو استفاده نمایید
پس از برگزاری جلسات ساختمان و تصویب تصمیمات توسط اعضای ساختمان معمولا صورتجلسه ای تنظیم و به امضای ساکنین میرسد. برای سهولت می توانید از این الگو استفاده نمایید

نگرشـــی مـــدرن به زندگـــی