خانه |درباره |تماس با ما |پرسشهای متداول

 با تنظیم نحوه محاسبه برای هر قبض (به عنوان مثال محاسبه قبض آب بر اساس تعداد نفرات)  کافی است مبلغ کل قبض هر دوره را  وارد کنید تا سهم هرواحد محاسبه و به حساب بدهکاری او منظور شود. سپس میتوانید با ارسال پیامک  برای واحد ها صورتحساب ارسال کرده یا صورتحساب  کلی ساختمان را چاپ بگیرید و در بورد ساختمان نصب نمایید.
مدیر ساختمان میتواند با ارسال یک دستور ساده از طریق پیامک  در لحظه دریافت شارژ از  ساکنین ,  علاوه بر ثبت دریافت و بستانکار کردن واحد بابت پرداخت شارژ , رسید  واحد را نیز به صورت پیامک  و از طریق سامانه شارژبوک به شماره تلفن همراه واحد پرداخت کننده ارسال نماید.
مدیر ساختمان هرجا و هر زمان که برای ساختمان هزینه ای میکنید , میتواند با ارسال یک پیامک به سامانه مدیریت شارژبوک علاوه بر ثبت هزینه انجام شده بیلان و صورت هزینه های ساختمان را نیز به روز رسانی کنید .
ساکنانی که مدیر ساختمان شماره تلفن همراه آنها را در سامانه شارژبوک ثبت کرده باشد , میتوانند با ارسال یک پیامک اطلاعات بدهی خودرا از طریق پیامک دریافت کنند.
همچنین ساکنان میتوانند با رمز ویژه ای که مدیر در اختیار آنها قرار میدهد با  ورورد به سایت گزارش های سیستم را مشاهده نمایند

نگرشـــی مـــدرن به زندگـــی