خانه |درباره |تماس با ما |پرسشهای متداول

انتخاب روش محاسبه شارژ و مشخص کردن سهم هر واحد در هر ساختمانی طبق روشی که مورد تایید اکثریت ساکنان و هیئت مدیره ساختمان باشد مشخص میگردد.

اما در کل روشی که در بیشتر آپارتمان ها از آن استفاده میشود به شرح زیر می باشد:

هزینه های به طور کلی دو قسمت میشوند:
هزینه های ثابت ساختمان
هزینه هایی که صرف مشاعات ساختمان می گردد و باید به نسبت مساوی بین تمام واحد ها تقسیم شود مانند برق عمومی ساختمان , نظافت ساختمان ,باغبانی و ...  که مدیر ساختمان این هزینه ها را مستقیم از محل شارژهای ماهانه ای که از واحد ها دریافت میکند بر حسب مورد پرداخت می نماید. که معمولا مبلغ شارژ ماهانه با توجه به میانگین هزینه های عمومی ساختمان و امکانات و تاسیسات ساختمان توسط مدیران ساختمان و یا هیئت مدیره ساختمان تصویب میگردد.
هزینه های مشترک
هزینه هایی مانند گاز مشترک ساختمان , سهم آب مصرفی که که کنتور آن برای همه ساکنان مشترک است. از آنجا که مبلغ اینگونه هزینه ها با تعداد نفرات , متراژ و میزان استفاده رابطه مستقیمی دارد به طبع برای محاسبه دقیق تر و عادلانه تر لحاظ کردن عوامل تعداد نفرات و متراژ در این محاسبه مهم میباشد .

در سامانه مدیریت آپارتمان شارژبوک با توجه به سلیقه ای بودن شیوه محاسبات برای هر قبض این امکان در نظر گرفته شده تا مدیر ساختمان بتواند روش محاسباتی خود را تنظیم و استفاده نماید.

چگونه در سیستم شارژبوک قبضی را برای دریافت از واحد ها اعلام کنیم؟
صندوق ساختمان مرکز تجمع دریافت وجوه از ساکنان آپارتمان است.برای آنکه وجهی از ساکنین برای تامین موجودی صندوق دریافت شود اولین قدم آن است که مبلغی را که هر واحد باید بپردازد مشخص نمایید. برای این کار مدیر ساختمان باید یک قبض صادر کند .
مانند قبض تلفن که از مخابرات برای افراد صادر میشود. با صادر کردن قبض در واقع مبلغ بدهی واحد ها مشخص میگردد وبه حساب آنها منظور میگردد.
صادر کردن قبض در سامانه شارژبوک بسیار ساده است , مدیر ساختمان مراحل زیر را انجام میدهد:
1-نوع قبض را مشخص میکند , مثلا قبض آب
2- مبلغ قبض (مبلغ قابل پرداخت قبض) را وارد می کند.
3-سامانه شارژبوک با در نظر گرفتن روش محاسبه مناسب و اطلاعات واحد ها مبلغ را بین واحد ها تقسیم میکند و به مدیر ساختمان جدولی نمایش میدهد از سهم هر واحد
4-مدیر ساختمان پس از کنترل این قبض را ثبت میکند و تمام

حال اگر گزینه صورتحساب ساختمان انتخاب شود , مشاده میشود که هر واحد بابت قبض آب چه میزان باید بپردازد.
مدیر میتواند به همین شیوه قبض های دیگری صادر کرده و در خاتمه صورتحساب نهایی را چاپ گرفته و یا از طریق پیامک مقدار بدهی را به واحد ها اطلاع دهد.

نگرشـــی مـــدرن به زندگـــی